Bouwplaatsbeveiliging

Vandalisme, inbraak, vernielingen en brandstichting zijn al jaren een groot probleem voor de bouwsector. Jaarlijks wordt voor vele miljoenen euro’s schade veroorzaakt aan bouwterreinen. Cijfers van verzekeringsmaatschappijen laten zien dat het alleen maar erger wordt. Vooral ’s avonds, in de weekeinden en vakantieperiodes vallen bouwterreinen ten prooi aan diefstal en vandalisme.

Een hek houdt personen met slechte bedoelingen niet tegen. Professionele bewaking van Professional beveiliging draagt ertoe bij dat de schade die ze kunnen aanrichten beperkt wordt en dat de kans dat de daders worden gepakt vergroot wordt. Onze beveiligingsbeambten zijn deskundig op het gebied van beveiliging. Zij zijn geselecteerd op basis van stabiliteit, zelfstandigheid, verantwoordelijks gevoel, initiatief en analytisch vermogen. En zijn mede hierdoor goed in staat te adviseren, begeleiden, signaleren, controleren en beschermen. Uw bouwproject wordt al naar gelang uw wensen in de gaten gehouden en gecontroleerd.

Bouwplaats beveiliging

Ook verzekeringsmaatschappijen stellen tegenwoordig strengen eisen voor wat betreft de beveiliging. Het nut van beveiliging werkt hierdoor twee kanten op. Het is voor u als onderneming een kostendrukking doordat er minder diefstal en vernielingen worden gepleegd en de verzekeringspremie kan hierdoor vaak worden verlaagd.

Werkzaamheden/taken die kunnen worden uitgevoerd

  • Controle op schade aan het object.
  • Controle op de representatieve staat van het pand en de omgeving.
  • Controle op aanwezigheid van onbevoegden.
  • Doormelding van acute situaties.
  • Controle op aanwezige goederen / materiaal van de opdrachtgever.
  • Controle op storingen bij installaties, zoals de brandmeldinstallatie, pompen, CV installatie.
  • Controle op verlichting die onnodig brandt en of er lampen stuk zijn.
  • Controle op het afgesloten zijn van (buiten)deuren.

U heeft de optie om onze medewerkers diverse taken voor u op zich te nemen. Denkt u hierbij aan registratiewerkzaamheden, visitatie, sleuteluitgifte, telefoon en toegangscontrole. Tevens zal onze medewerker van elke dienst een rapport opmaken indien dit gewenst is. Deze kan u dan altijd inzien.

Ingang beveiliging

Wij zijn er voor uw veiligheid