Objectbeveiliging

Professional beveiliging zet objectbeveiliging in op basis van uw wensen en beveiligingsbehoeften. Objectbeveiliging van Professional beveiliging kan ingezet worden tijdens kantooruren, maar ook 24/7 beveiliging is mogelijk. Wij bekijken samen met u uw wensen en mogelijkheden. Hierna bieden wij u een oplossing op maat aan.

Waarom objectbeveiliging

Inbraak, brand en ongewenste gasten kunnen zeer vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Professional beveiliging minimaliseert voor u het risico dat u te maken krijgt met een van deze situaties

Gastvrije en effectieve objectbeveiliging

Objectbeveiligers zijn vaak het eerste aanspreekpunt bij uw bedrijf. Naast het garanderen van de veiligheid van uw personeel en uw pand is het dus van belang dat de beveiliger gastvrij optreedt naar uw bezoekers. De beveiligers van Professional beveiliging bieden naast een goede beveiliging ook een gastvrije ontvangst, zodat uw client en personeel zich welkom voelt

De volgende diensten binnen objectbeveiliging kunnen in het beveiligingspakket opgenomen worden.

Toegangscontrole en registratie

Door toegangscontrole en registratie uit te laten voeren door een gecertificeerde beveiliger zorgt u ervoor dat u altijd weet wie er in uw pand aanwezig is. Zo houdt u ongewenste gasten buiten, uiteraard worden gewenste bezoekers gastvrij ontvangen. Als u de toegangscontrole uit laat voeren door Professional beveiliging heeft u in geval van een calamiteit altijd in beeld hoeveel personen zich in uw pand bevinden.

Sleutelbeheer

Sleutelbeheer omvat het innemen en uitreiken van belangrijke sleutels. De beveiliger houdt bij wie beschikt over welke sleutel. Zo is het duidelijk wie in de belangrijke, afgesloten ruimtes in uw pand kan komen. In het sleutelplan wordt geïnventariseerd wat de regels zijn over de specifieke sleutels. De beveiliger kan hier vervolgens mee aan de slag om de sleuteluitgifte te beheren, te rapporteren en om te zorgen dat de sleutels tijdig weer ingeleverd worden. U bepaalt de randvoorwaarden van uw sleutelbeleid en de beveiliger van Professional beveiliging voert het op een juiste manier uit.

Open- en sluitrondes

Op afgesproken tijden opent en sluit de beveiliger het gebouw. Hierbij draagt hij zorg voor alle aspecten van het afsluiten. Hij controleert bij opening en sluiting het volledige pand en terrein.

Cameratoezicht

Cameratoezicht is het klassieke beeld van objectbeveiliging. Een beveiliger die vanachter zijn bureau het hele pand kan overzien. Via verschillende schermen en camera’s houdt de beveiliger toezicht op alle belangrijke plekken in uw pand. Wanneer er via de camera’s mogelijke gevaren gesignaleerd worden speelt de beveiliger hierop in. De beveiliger bekijkt of de situatie zonder assistentie opgelost kan worden, indien nodig worden de hulpdiensten ingeschakeld. Zo zorgt u voor een veilige omgeving voor uw personeel, bezoekers en omgeving.

Object beveiliging

Controlerondes

Bij open- en sluitrondes controleert de beveiliger het volledige pand en terrein. Naast deze controlerondes kan het ook nodig zijn om op vaste tijden een ronde in te plannen. De controlerondes worden uitgevoerd op bepaalde tijdstippen. In overleg met u bekijkt de beveiliger van Professional beveiliging de noodzaak voor deze preventieve controles.

Controle op goederen

De beveiliger van Professional beveiliging kan uw helpen bij de controle op in- en uitgaande goederen. De vrachtbrieven van leveranciers en bezorgdiensten worden gecontroleerd en waar nodig controleert de beveiliger de uitgaande goederen bij bezoekers of medewerkers. Zo zorgt u ervoor dat er geen goederen ongeoorloofd uw bedrijf binnenkomen of verlaten.

objectbeveiliger

Wij zijn er voor uw veiligheid