Receptiebeveiliging

Iedereen kijkt met een ander oog naar de portier c.q. receptie medewerk(st)er

Voor bezoekers is de receptie meestal de eerste kennismaking met uw bedrijf. Het personeel ziet de portiersloge/receptie als centraal communicatiepunt.

Een receptiebeveiliger van Professional beveiliging zorgt voor de communicatie, de veiligheid en uiteraard de presentatie van uw bedrijf. Aan de uitvoering hiervan worden dan ook hoge eisen gesteld.

De volgende diensten/taken kunnen uitgevoerd worden door Professional beveiliging

 • Dienstverlening in de ruimste zin aan bezoekers en medewerkers van uw bedrijf.
 • Controle en registratie van in- en uitgaande personen en goederen.
 • Registratie van sleutelprocedures en sleutelbeheer.
 • Uitgifte en inname van bezoekerspasjes.
 • Signalering van strafbare feiten.
 • Signalering van gevaarlijke situaties.
 • Uitvoeren van controlerondes.
 • Eventueel visitatie van personeel en bezoekers.
 • Registratie en bediening van apparatuur, zoals: alarmsystemen camerasystemen toegangshekken, etc.
 • Opvang en verwijzing van vrachtwagens.
 • Toezicht houden op het laden en lossen.

Het uitbesteden van deze werkzaamheden levert uw bedrijf vele voordelen op

 • Geen risico’s voor eigen personeel
 • De verplichting te voldoen aan de wettelijke eisen.
 • Geen kosten/ongemak ten aanzien van werving, screening, opleiding, begeleiding, uniformering, vervanging bij ziekte, verlof etc.
De receptiebeveiligers van Professional beveiliging zijn gescreend en voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld zijn. Tevens zijn ze representatief en in staat om op gepaste wijze zorg te dragen voor de veiligheid en wensen van uw bedrijf.
handruk-professional-beveiliging

Wij zijn er voor uw veiligheid